امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

بازدید کارشناسان کانون بازنشستگی کشوری جهت تعیین محل احداث خانه امید در شهر قروه درجزین

23 دی 1397
خلاصه مطلب:

بازدید کارشناسان کانون بازنشستگی کشوری جهت تعیین محل احداث خانه امید در شهر قروه درجزین


به گزارش روابط عمومی،کارشناسان کانون بازنشستگی کشوری به همراه شهردار،اعضای شورای اسلامی و بخشدار قروه درجزین و مسئول دفتر نماینده شهرستان از سه نقطه شهر جهت احداث خانه امید بازنشستگان در شهر قروه بازدید نموده و محل پارک لاله را بهترین نقطه برای این امر دانستند.
همچنین در جلسه ای که به همین منظور در محل شهرداری برگزار گردید در خصوص نحوه ساخت،میزان برآورد پروژه و ... تصمیماتی اتخاذ شد.

اخبار مرتبط