امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

بخش قروه درجزین تبدیل به دهمین شهرستان استان همدان به نام شهرستان قروه درگزین شد

10 اسفند 1397
خلاصه مطلب:

بخش قروه درجزین تبدیل به دهمین شهرستان استان همدان به نام شهرستان قروه درگزین شداخبار مرتبط