امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

برف روبي كوچه ها و خيابان ها

19 دی 1396
خلاصه مطلب:

برف روبي كوچه ها و خيابان ها


فعاليت اكيپ خدمات شهري جهت برف روبي كوچه ها و خيابان هاي سطح شهر

اخبار مرتبط