امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

بهره مندي از 50% تخفيف ويژه اجراي نماي مغازه يا ساختمان

28 فروردین 1397
خلاصه مطلب:

بهره مندي از 50% تخفيف ويژه اجراي نماي مغازه يا ساختمان


«شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معناي واقعي نخواهد داشت»
بدين وسيله ضمن تقدير و تشكر از همكاري شهروندان عزيز در زيباسازي و اجراي نماي مغازه ها و ساختمان ها در مسيرهاي اصلي و فرعي شهر-از كليه همشهريان گرامي خواهشمنديم نسبت به اجراي نماي مغازه يا ساختمان خود اقدام نموده و ضمن كمك به زيباسازي و بهسازي منظر شهري-از 50% تخفيف ويژه عوارض نوسازي (سطح شهري) بهره مند شويد.

اخبار مرتبط