امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تملك و بازگشايي كوچه نيستان دوم و سوم خيابان شهيد مدني

1 اردیبهشت 1397
خلاصه مطلب:

تخريب املاك واقع در طرح تعريض و بازگشايي معابر (كوچه نيستان دوم و سوم )


تخريب املاك واقع در طرح تعريض و بازگشايي معابر (كوچه نيستان دوم)تخريب املاك واقع در طرح تعريض و بازگشايي معابر (كوچه نيستان سوم)


تخريب املاك واقع در طرح تعريض و بازگشايي معابر (كوچه شهيد گماري)

اخبار مرتبط