امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخفیف 50 درصد عوارض صدور پروانه مسکونی و تجاری در بافت فرسوده شهری

24 خرداد 1400
خلاصه مطلب:

تخفیف 50 درصد عوارض صدور پروانهمسکونی و تجاری در بافت فرسوده شهری


اخبار مرتبط