امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تملك و تخريب ملك واقع در طرح تعريض خيابان اشرفي اصفهاني

13 شهریور 1397
خلاصه مطلب:

تملك و تخريب ملك واقع در طرح تعريض خيابان اشرفي اصفهاني


به گزارش روابط عمومي،شهردار قروه بيان داشت در سال جاري تعداد 17 مورد تملك،تخريب و بازگشايي معبر در راستاي بهبود عبور و مرور شهروندان علي الخصوص در محدوده بازآفريني انجام گرفته است.
مهندس اسفندياري صالح اظهار داشتند 17 مورد تملك و تخريب در بازه زماني شش ماه بي سابقه بوده كه با مشاركت شهروندان فهيم شهر قروه بازگشايي اين معابر انجام شده است.
در راستاي ساماندهي معابر سطح شهر يكي ديگر از املاك واقع در طرح تعريض خيابان اشرفي اصفهاني در روزهاي گذشته تملك و تخريب گرديد.

اخبار مرتبط