امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تملك و تخريب ملك واقع در طرح تعريض خيابان شهيد چمران

21 اسفند 1396
خلاصه مطلب:

تملك و تخريب ملك واقع در طرح تعريض خيابان چمران


به گزارش روابط عمومي، مهندس اسفندياري صالح بيان داشت تملك و تخريب ملك واقع در طرح تعريض خيابان شهيد چمران در راستاي بازگشايي و تعريض اين خيابان از 12 متري به 24 متري مي باشد كه با بازگشايي اين مسير تردد خودروهاي روان تر و بار ترافيكي شهري كم تر خواهد شد.شهردار قروه درجزين اظهار داشتند در افق طرح، اين خيابان به يكي از مراكز اصلي تجاري شهر تبديل خواهد شد.


اخبار مرتبط