امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تیتر امروز روزنامه همدان پیام فاز سوم کمربندی گامی مهم در راستای توسعه شهری

10 آذر 1399
خلاصه مطلب:

تیتر امروز روزنامه همدان پیام فاز سوم کمربندی گامی مهم در راستای توسعه شهری


اخبار مرتبط