امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جدول گذاری معابر به طول 3000 متر و بازگشایی معابر بیست فقره

23 دی 1397
خلاصه مطلب:

جدول گذاری معابر به طول 3000 متر و بازگشایی معابر بیست فقره


اخبار مرتبط