امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

حضور شهردار قروه درگزین در سامانه تلفنی سامد 111

18 شهریور 1402
خلاصه مطلب:

حضور شهردار قروه درگزین در سامانه تلفنی سامد 111


اخبار مرتبط