امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

حضور شهردار قروه درگزین در سامانه تلفنی سامد 111

12 اردیبهشت 1402
خلاصه مطلب:

حضور شهردار قروه درگزین در سامانه تلفنی سامد 111 روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه


اخبار مرتبط