امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آموزش اصول و فرهنگ شهروندي به دانش آموزان مدارس شهر

19 دی 1396
خلاصه مطلب:

آموزش اصول و فرهنگ شهروندي به دانش آموزان مدارس شهر


به گزارش روابط عمومي، شهرداري اقدام به توزيع بروشورهاي آموزش اصول و فرهنگ شهروندي در مدارس شهر در مقاطع ابتدايي نمود.
اين آموزش ها توسط كارشناس فضاي سبز شهرداري داده شده و در هر يك از مدارس سوالاتي مطرح و به 3 نفر از دانش آموزان برتر هر پايه جوائزي اهداء گرديد.

اخبار مرتبط