امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

در راستای زیباسازی منظر شهری نقاشی جداره های سطح شهر

3 آبان 1399
خلاصه مطلب:

در راستای زیباسازی منظر شهری نقاشی جداره های سطح شهر


به گزارش روابط عمومی، در راستای زیباسازی منظر شهری، نقاشی و رنگ آمیزی جداره مدرسه شهید هادی احمدی ( جنب شهرداری) انجام گردید.

اخبار مرتبط