امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

شروع لکه گیری و آسفالت ریزی کوچه ها و خیابان های سطح شهر

3 خرداد 1398
خلاصه مطلب:

شروع لکه گیری و آسفالت ریزی کوچه ها و خیابان های سطح شهر


به گزارش روابط عمومی، عملیات لکه گیری و آسفالت ریزی کوچه ها و خیابان های سطح شهر از چند روز گذشته شروع شده که خیابان شهید صدوقی، خیابان شهرداری و خیابان آزادگان جنوبی و شمالی لکه گیری انجام گرفته و نیز آسفالت ریزی کوچه قدس خیابان خلیج فارس و کوچه منشعب از کوچه نیستان سوم خیابان شهید مدنی به اتمام رسیده و سایر معابر در روزهای آتی لکه گیری و آسفالت ریزی براساس اولویت بندی محله ای خواهند شد.


اخبار مرتبط