امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

شهرداری قروه درگزین عضو کمپین شهرهای تاب آور جهان شد

3 خرداد 1401
خلاصه مطلب:

عضویت شهرداری قروه درگزین در کمپین شهرهای تاب آور جهان


شهردار قروه با اشاره به اینکه عضویت در کمپین شهرهای تاب آور جهان اقدامی موثر و ارزشمند برای هر شهر محسوب می‌شود، افزود: عضویت شهر قروه درگزین در این کمپین گامی در جهت آماده سازی و توانمند سازی شهر همچنین تاب آور بودن شهر و شهروندان جهت مقابله با بلایای طبیعی، غیر طبیعی، حفظ جان و مال شهروندان توسط مدیریت شهری است.

🌏 کمپین جهانی ایجاد شهرهای تاب آور اتحادیه‌ای است از شهرهای مختلف جهان که تجربیات برتر و موثر خود را در زمینه تاب آور سازی در مقابله با مخاطرات طبیعی را نیز در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

اسفندیاری صالح بیان داشت: سیستم ارزیابی برای کلیه شهرها در تمامی نقاط دنیا یکسان می باشد و امکان مقایسه نقاط قوت و نقاط بهبود هر شهر با شهری دیگر امکان پذیر بوده و شهرها می‌توانند از تجربیات یکدیگر به نحو احسن در حداقل زمان استفاده کنند و از آنجایی که زمان فاکتور بسیار مهم در فاز پیشگیری و آمادگی چرخه مدیریت بحران است، لذا با عضویت در کمپین می توان از تجربیات دیگر شهرها استفاده نمود.

اخبار مرتبط