امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

طرح جمع آوري زباله از طبيعت در روز 13 فروردين

9 فروردین 1397
خلاصه مطلب:

طرح جمع آوري زباله از طبيعت روز 13 فروردين


اخبار مرتبط