امـروز : سه شنبه14آذر1402
5/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مزایده عمومی فروش 10 قطعه زمین مسکونی

4 مهر 1401
خلاصه مطلب:

مزایده عمومی فروش 10 قطعه زمین مسکونی شهر قروه درگزیناخبار مرتبط