امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مسابقه مجازی شیرخوارگان حسینی

5 شهریور 1399
خلاصه مطلب:

مسابقه مجازی شیرخوارگان حسینی


شهرداری قروه درگزین با همکاری کانال مردمی صدای درگزین برگزار می کند:
مسابقه مجازی شیرخوارگان حسینی


اخبار مرتبط