امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

ارتباط با اعضاي شوراي اسلامي

شهروندان گرامي جهت ارتباط با اعضاي شوراي اسلامي در ايام هفته، همه روزه ساعت 10:30 صبح يكي از اعضاي شورا در محل شهرداري حضور دارد. ضمناَ جلسات شوراي اسلامي روزهاي سه شنبه هرهفته ساعت 15 در محل شهرداري دفتر شورا تشكيل مي شود.
تلفن ارتباط با اعضاي شوراي اسلامي : 36464022-081