امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

درباره شهردارمهدي اسفندياري صالح
شهردارقروه درگزين

 
ايشان داراي مدرك كارشناسي مهندسي صنايع (برنامه ريزي و تحليل سيستم ها) و كارشناسي ارشد مديريت و دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی مي باشد و از سوابق كاري آقاي اسفندياري مي توان به مسئوليت:
1-رئیس صنايع و معادن شهرستان رزن در سال های 86 تا 92
2- رئیس هیئت هندبال استان همدان 
3- عضو کمیته همگانی فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران
4- مدرس دانشگاه(تدریس در دانشگاه های شهرستان های درگزین و رزن از سال 1390)
5- كارشناس رسمي سازمان استاندارد ملي ايران
6- مشاور اقتصادی و برنامه ریزی فرمانداران اسبق شهرستان رزن
7- شهردار قروه درگزین از سال 1393 تاکنون اشاره نمود.