امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

راهنماي پرداخت عوارض كسب و پيشه

مدارک لازم :

        1- کپی جواز کسب یا ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط

        2- فتوکپی سند مالکیت

        3- فتوکپی اجاره نامه و یا وکالت

         4- کپی پایانکار تجاری پلاک ثبتی مربوطه

گردشکار:

          1- بازدید

          2- در صورت نداشتن خلاف،  استعلام ترافیکی

          3- اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)

          4- صدور پاسخ به اتحادیه

          5- در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون ماده هفتاد و هفت، صدور و اجرای رأی

          6- اعلام نظر امور کسب

           7- صدور پاسخ به اتحادیه