امـروز : یکشنبه9بهمن1401
29/1/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

عملکرد 4 ساله از شهریور 1396 لغایت شهریور 1400