امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

گردش كار صدور پروانه

 

الف: چنانچه ملك به صورت زمين باشد

1. تشكيل پرونده

2. بازديد

                   اگر اصلاحي داشته باشد:

1. ترسيم نقشه اصلاحي

2. تنظیم صلح نامه

3. دستور تهيه نقشه

4. تاييد و كنترل نقشه ترسيمي توسط امور مهندسين

5. واحد درآمد جهت اخذ عوارض زير بنا

6. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (اداره آب و فاضلاب، اداره برق،شركت گاز و ...)

7. پيش نويس پروانه و صدور

                 اگر اصلاحي نداشته باشد:

1. دستور و تهيه نقشه

2. كنترل و تاييد نقشه ترسيمي توسط امور مهندسين

3. واحد درآمد جهت اخذ عوارض زير بنا

4. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (اداره آب و فاضلاب، اداره برق،شركت گاز و ...)

5. پيش نويس پروانه و صدور

اين دو مرحله در حالي است كه جواز قانوني و برابر ضوابط صادر گردد

تبصره يك: چنانچه مالك بيشتر از حد مجاز (تراكم در سطح و ارتفاع و يا درخواست تجاري در ملك در كاربري غير تجاري داشته باشد و يا در كاربري غير از مسكوني و يا تجاري( به عنوان مثال كاربري ذخيره شهري) درخواست هر نوع بنايي داشته باشد بعد از مرحله بازديد و با درخواست كتبي مالك و دستور و موافقت معاونت شهرسازي وقت پرونده در كميسيون توافقات (داخلي شهرداري) مطرح شده و جهت اخذ مجوز از شوراي محترم اسلامي شهر به شورا ارسال مي گردد با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح (کارگروه، کمیسیون فنی و شهرسازی(ماده 5) ) در صورت موافقت و نظريه مثبت كميسيون مذكور پروانه ساخت صادر مي گردد.

 

ب: چنانچه ملك به صورت بناي موجود باشد و مالك درخواست افزايش بنا (اشكوب) داشته باشد:

1. بازديد

 

              اگر پس از بررسي پرونده تخلف داشته باشد:

 

1. پرونده در كميسيون ماده 100 مطرح مي گردد

2. پس از صدور راي و تعيين جرائم

3. ارجاع پرونده به واحد درآمد جهت اخذ جرائم و تخلفات

4. بررسی اینکه آیا طبق ضوابط و بخشنامه ها ملک شامل افزایش بنا گردد

4. تاييد استحكام بناي موجود جهت افزايش بنا توسط يكي از مهندسين ناظر

5. دستور و تهيه نقشه جهت مهندسي كه استحكام بناي موجود را تاييد نموده است

6. كنترل و تاييد نقشه ترسيمي توسط امور مهندسين

7. واحد درآمد جهت اخذ عوارض زير بنا

8. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (سازمان آب، اداره پست، جهاد کشاورزی(روستا)، خدمات شهری و فضای سبز)

8. پيش نويس پروانه صدور

                    اگر پس از بررسي، پرونده تخلف نداشته باشد:

 

1. تاييد استحكام بناي موجود جهت افزايش بنا توسط يكي از مهندسين ناظر

2. دستور تهيه نقشه جهت مهندسي كه استحكام بناي موجود را تاييد نموده است

3. كنترل و تاييد نقشه ترسيمي توسط امور مهندسين

4. بررسی اینکه آیا طبق ضوابط و بخشنامه ها ملک شامل افزایش بنا گردد

5. واحد درآمد جهت اخذ عوارض زير بنا

6. انجام استعلامات مربوطه از ادارات مورد نظر (سازمان آب، اداره پست، جهاد کشاورزی(روستا)، خدمات شهری و فضای سبز)

7. پيش نويس پروانه صدور