امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

1- فیش پرداختی بابت تشکیل پرونده

2- سند مالکیت

3-  نقشه 1/2000 که باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد

4- نقشه ثبتی (درصورتی که سند مالکیت تک برگی نیست)

5- کارت ملی و شناسنامه مالک

6- وکالت نامه وکیل (درصورتی که وکیل پیگیر پرونده می باشد)