امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آسفالت ریزی ولکه گیری خیابان ها و معابر شهر به مقدار 7500 تن در سال جاری

7 دی 1397
خلاصه مطلب:

آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان ها و معابر شهر به مقدار 7500 تن


اخبار مرتبط