امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

اطلاعیه حضور شهردار قروه درگزین در مرکز سامد و پاسخگویی به مسائل شهروندان

27 خرداد 1399
خلاصه مطلب:

اطلاعیه حضور شهردار قروه درگزین در مرکز سامد و پاسخگویی به مسائل شهروندان روز شنبه سی و یکم خرداد ماه


اخبار مرتبط