امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر قروه درگزین نوبت دوم

20 فروردین 1401
خلاصه مطلب:

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر قروه درگزین نوبت دوم


اخبار مرتبط