امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی پارک بانوان

16 تیر 1399
خلاصه مطلب:

برنامه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی پارک بانوان


به گزارش روابط عمومی، با توجه به استقبال گسترده بانوان از برنامه های ورزشی فضای باز پارک بانوان ( با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های اجتماعی)
جهت استفاده از ورزش صبحگاهی و عصرگاهی برنامه تمرینات آمادگی جسمانی،والیبال و بدمینتون به شرح ذیل می باشد:

روزهای فرد از ساعت 7:30 تا 8:30 صبح آمادگی جسمانی (ایروبیک) با مربیگری خانم میرزایی

روزهای فرد از ساعت 18 تا 19:30 عصر بدمینتون با مربیگری خانم میرزایی

روزهای فرد از ساعت 7:30 تا 8:30 صبح آمادگی جسمانی (ایروبیک) با مربیگری خانم محمدی

روزهای فرد از ساعت 18 تا 19:30 عصر والیبال با مربیگری خانم رحمانی


اخبار مرتبط