امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی نوبت دوم

16 آبان 1400
خلاصه مطلب:

تجدید آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی نوبت دوم


اخبار مرتبط