امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

تخفیف 25 درصد عوارض های صنفی و ساختمانی

3 بهمن 1400
خلاصه مطلب:

تخفیف 25 درصد عوارض های صنفی و ساختمانی از اول بهمن لغایت پایان اسفندماه


اخبار مرتبط