امـروز : شنبه1مهر1402
23/9/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

جدول گذاری معابر سطح شهر

1 آبان 1397
خلاصه مطلب:

جدول گذاری کوچه صدف و بازگشایی و ساماندهی معبر واقع در خیابان شهید طالقانی


به گزارش روابط عمومی،در چند روز گذشته جدول گذاری کوچه صدف واقع در خیابان شهرداری انجام گرفته و به اتمام رسید همچنین بازگشایی و ساماندهی معبر واقع در خیابان شهید طالقانی صورت گرفته و عملیات جدول گذاری این کوچه نیز به اتمام رسید.


اخبار مرتبط