امـروز : دوشنبه13آذر1402
4/12/2023
امام علی (ع):

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

رنگ آمیزی ترافیکی سرعت گیرهای سطح شهر

30 آبان 1397
خلاصه مطلب:

رنگ آمیزی ترافیکی سرعت گیرهای سطح شهر


اخبار مرتبط